KJK’s Seglarskola

KJK Seglarskola 2017-06-03

Seglarskolan har nu kommit in på fjärde lektionen och slutprovet närmar sig.

Hur går det då för våra åtta seglarskoleelever? Jo, det går fantastiskt bra. Vädret har varit på seglarskolans sida i år och barnen har kunnat tillbringa mycket tid i optimisterna. Som alltid så ger tiden på vattnet utdelning. Dagens praktiska övning var en halvvindsbana och alla seglare var jätteduktiga. Det övades på att göra små roderrörelser, att byta hand på rodret bakom ryggen, att ha tålamod för att invänta båtens beteende efter roderändring och att slå mot vinden istället för med.

Vid varje tillfälle delas seglarna in i två grupper där en har teoriövningar som knopar och båtens delar och den andra gruppen seglar. Efter halva passet byts de av.

Dagens pass besöktes av fortsättningsgruppens tränare som blev mäkta imponerade över seglarskoleelevernas kunskaper och framsteg.

Lektionen avslutades med summering av dagens träning och gemensam fika.

KJK Seglarskola 2017-06-03

KJK Seglarskola 2017-06-03