Jolleklubbens Tack

BlommaTill Mimerslunden, Brf Karlskronahus 4 och Brf Lärkträdet

Karlskrona Jolleklubb vill härmed sända ett varmt och stort tack för ert generösa bidrag som gavs till vår klubb efter Valborgs aktiviteter.

Karlskrona Jolleklubb,
på styrelsens vägnar
Boddy Petersson