Helgens sjösättning

Sjösättning 2020-05-09Kanske en av Karlskronas finast belägna båtplatser?

2020 blev året då sjösättningen fick anpassas till Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Ett fåtal hade aviserat att de inte tänkte sjösätta under dagen men de flesta båtarna kom i sjön enligt plan. Även fotografen hölls sig undan och bilderna är tagna på kvällen efter att alla lämnat området.

Nu hoppas vi alla på en härlig båtsommar där vi kan njuta av den lokala skärgården i dessa tider när utlandsresor inte är aktuella.

Sjösättning 2020-05-09