Bokstäver i tilltagande vind


Kvällens träningspass började med perfekta förhållanden, lagom vind och sol, när banan lades ut. På programmet stod bokstavsjakt, där seglarna läser av bokstäver från åtta bojar som ligger i cirkelformation. Bokstäverna skall efter varje avläsning rapporteras till följebåten som ligger i cirkelns nav. När seglarna väl började segla banan tilltog vinden och efter att någon kapsejsat och några hade svårt att kontrollera sina båtar beslutade vi att avbryta kvällens träningspass.

Blöta och frusna seglare transporterades i land för att kunna värma sig i klubbens kök. Föräldrar och tränare fick kämpa med att få upp vattenfyllda båtar och ta in alla bojar. När vi alla var tillbaka på klubben visades bokstavsjaktens bokstäver upp och det dröjde inte många sekunder innan seglarna hade listat ut vilket ord bokstäverna bildade: SEGELBÅT.

Trots att kvällens pass inte blev riktigt som vi hoppades på höll alla seglare humöret uppe och visade på bra kamratanda.