Båtklubbar anlitar säkerhetsbolag

Kjell Andersson, ordförande i Karskrona Jolleklubb. Foto: Lena König/Sveriges RadioKjell Andersson, ordförande i Karskrona Jolleklubb. Foto: Lena König/Sveriges Radio

Båtägarna i Blekinge har de senaste åren drabbats hårt av stölder av framförallt utombordsmotorer men också av annan utrustning. Stölderna har eskalerat till nivåer som aldrig förekommit tidigare.

Problemen, som förekommer i stora delar av landet, har uppmärksammats i media med krav på åtgärder från politiskt håll. Myndigheternas förmåga att bekämpa denna brottslighet är ännu starkt begränsad med de konsekvenser detta fått för många båtägare.

Inom ramen för Båtsam (en samarbetsorganisation för båtklubbarna inom Karlskrona kommun) har problematiken förts i dialog med kommunen, men så här långt utan påtagligt engagemang från den sidan. Här kommer dialogen dock att fortsätta.

I Karlskrona har ett flertal båtägare drabbats och då särskilt på Långö där Pantarholmens BK, Karlskrona Jolleklubb och Kajakklubben Eskimå är belägna.

Klubbarna har därför fört ett gemensamt resonemang som nu har resulterat i att klubbarna tecknat avtal med ett säkerhetsföretag om rutinmässig bevakning.

Respektive styrelse har mot bakgrund av medlemmarnas oro sett detta som en av flera åtgärder i försöket att motverka stölderna. De tre klubbarna kommer också att intensifiera samarbetet på andra områden i en strävan att öka säkerheten som t.ex. bättre belysningar och användning av tillgänglig säkerhetsapp.

Sveriges Radio P4 Blekinge hade en intervju med Kjell Andersson, ordförande i Karskrona Jolleklubb onsdagen den 17 oktober.

Lyssna på intervjun: Båtklubbar anlitar säkerhetsbolag – P4 Blekinge 2018-10-17