Årsmöte och Torrsättning 2021

KJK Logga

Karlskrona Jolleklubbs årsmöte planeras att hållas lördagen den 9 oktober klockan 09:00, utomhus på planen.

KJK Torrsättning

Torrsättning sker direkt efter årsmötet och är beräknat till klockan 10:00. Pallningsvirke plockas fram i god tid av båtägaren. Lufttryck, rörliga delar på trailern ska kontrolleras i god tid innan torrsättning.

/Styrelsen