Årsmöte och sjösättning 2016

KJK Årsmöte 2016

Ett 30 tal personer deltog på årsmötet

Klubbens årsmöte hölls lördagen den 7 maj. Ett 30 tal personer deltog på mötet. På dagordningen stod bland annat presentation av ekonomi och verksamhet för 2015. Under punkten övrigt behandlades hjärtstartare, sjukvårdsväska, klubbtröja och renoveringsbehov på klubbens område.

Direkt efter mötet påbörjades den traditionella sjösättningen i det vackra vårvädret.

KJK Sjösättning 2016

Sjösättning i strålande väder

KJK Sjösättning 2016