Årsmöte och sjösättning

KJK Sjösättning 2019-05-03

Ett 30-tal medlemmar samlades för årsmöte på Karlskrona Jolleklubb. Under mötet togs beslut om att gå med i Svenska Seglarförbundet samtidigt som vi stannar kvar i Svenska Båtunionen. Utgifter för bevakning samt beslutet att vara medlem i två förbund ger ökade kostnader för klubben och för att finansiera detta kommer medlemsavgiften att höjas enligt årsmötets godkännande.

När ordförande avslutat mötet marcherade alla ut till planen för att förbereda innför sjösättningen. Trucken anlände enligt utsatt tidsschema och krokade direkt på första båt i kön. Vädret bjöd på både regn och hagel, men båtiläggningen låter sig inte stoppas av väder och vind. Så precis som föregående år kom båtarna i vattnet enligt plan.

KJK Sjösättning 2019-05-03

KJK Sjösättning 2019-05-03