Ledare

Här hittar du kontaktuppgifter för Karlskrona Jolleklubbs ledare:

Seglarskolan:
Maria Blomqvist Johnsson
Tel: 073-441 26 86
E-post: seglarskolan@karlskronajolleklubb.se

Anton Petersson
Tel: 073-338 61 20
Utbildning: SISU’s Barn-och ungdomsledarutbildning ”Plattformen – barn och ungdom” och SISU’s utbildning för skadehantering

Fortsättningsgruppen:
Hans Södergren
Tel: 072-174 28 83
E-post: fortsattningsgruppen@karlskronajolleklubb.se
Utbildning: SISU’s Barn-och ungdomsledarutbildning ”Plattformen – barn och ungdom”

Optimistjolle
Hjälpledare:
Eva Södergren
Tel: 070-831 12 64

Anna Ohlsson
Tel: 073-720 02 22

Bernt Petersson
Tel: 073-342 81 30

Säkerhetsansvarig segling/Radioansvarig:
Anton Petersson
Tel: 073-338 61 20