Ledare

Här hittar du kontaktuppgifter för Karlskrona Jolleklubbs ledare:

Seglarskolan:
Vakant
Tel:
E-post: seglarskolan@karlskronajolleklubb.se

Fortsättningsgruppen:
Hans Södergren
Tel: 072-174 28 83
E-post: segla@karlskronajolleklubb.se
Utbildning: SISU’s Barn-och ungdomsledarutbildning ”Plattformen – barn och ungdom”

Optimistjolle
Hjälpledare:
Eva Södergren
Tel: 070-831 12 64

Anna Ohlsson
Tel: 073-720 02 22

Bernt Petersson
Tel: 073-342 81 30