Styrelse

Styrelse – Karlskrona Jolleklubb

Styrelsepost Namn Telefon Period Omval
Ordförande Kjell Andersson 073-377 48 10 2 år 2021
Kassör Lennart Lilja 070-914 74 82 2 år 2021
Sekreterare Eva Södergren 070-831 12 64 2 år 2020
Ledamot/Vice Ordförande Tommy Svensson 073-434 27 21 2 år 2021
Ledamot Vakant 2 år 2020
Ledamot Vakant 2 år 2021
Suppleant Daniel Karlsson 070-825 98 59 1 år 2020
Suppleant Jan Bergqvist 070-886 61 99 1 år 2020


Övriga funktioner – Karlskrona Jolleklubb

Funktion Namn Telefon Period Omval
Revisor Monica Bogren 010-212 49 17 2 år 2021
Revisor Bengt Fernstedt 073-344 14 46 2 år 2020
Revisorssuppleant Peter Svensson 073-836 85 80 1 år 2020
Valberedning
Sammankallande
Jan Höglund 070-248 00 57 1 år 2020
Valberedning Åke Hagman 070-326 97 88 1 år 2020
Valberedning Roland Jönsson 070-233 05 96 1 år 2020
Materielförvaltare Vakant 1 år 2020
Materielförvaltare (Bengt-Olof Olsson) 070-981 34 95 1 år 2020
Materielförvaltare (Ove Karlsson) 070-895 06 51 1 år 2020
Materielförvaltare
Segling
Bernt Petersson 073-342 81 30 1 år 2020
Klubbmästare Erik Svensson 076-347 43 15 1 år 2020
Slipbas Jan Höglund 070-248 00 57 1 år 2020
Seglingsinstruktör
Sammankallande
Hans Södergren 072-174 28 83 1 år 2020
Seglingsinstruktör Maria B Johnsson 073-441 26 86 1 år 2020
Seglingsinstruktör Anna Ohlsson 073-720 02 22 1 år 2020
Seglingsinstruktör Vakant 1 år 2020
Säkerhetsansvarig
Segling
Vakant 1 år 2020
Radioansvarig Vakant 1 år 2020


Kontaktadresser:

medlem@karlskronajolleklubb.se – Medlemsfrågor
kassor@karlskronajolleklubb.se – Frågor till kassören
sekreterare@karlskronajolleklubb.se – Frågor till sekreteraren
webmaster@karlskronajolleklubb.se – Frågor angående hemsidan
sponsor@karlskronajolleklubb.se – Frågor angående samarbete och sponsorskap

Styrelse