Medlem

Karlskona Jolleklubb – en ideell förening

Karlskona Jolleklubb är en ideell förening som bygger på att medlemmarna hjälper till att driva klubben. Det kan handla om allt från styrelsearbete till att vara med vid arbetsträffar. Vi är alltså ingen marina där man köper tjänster.

Så här gör du för att bli medlem…

medlem@karlskronajolleklubb.se

Medlemsansökan ska innehålla:

Namn:
Adress:
Telefonummer:
E-postadress:

OBS! Om ansökan avser Ungdomsmedlemskap – Ange målsmans namn och adress samt ungdomens namn och födelseår.

Medlemsavgift 2019

  • Enskild vuxen: 150 kronor
  • Ungdom (<16 år): 50 kronor
  • Familj (Samtliga som ingår i medlemskapet ska vara folkbokförda på samma adress): 200 kronor

Pgavi